Az Animula elkötelezett vásárlói személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Az animula.hu oldal látogatói, a regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók személyes adatainak bizalmas kezeléséről és védelméről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást. A birtokunkba jutott adatokat illetéktelen személyek részére nem adjuk át, az alább részletezettek szerint használjuk fel azokat.

A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben az ÁSZF-ben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.


1. Ki gyűjti a személyes adatokat (adatkezelők)?

Animula Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

 • Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 184/b
 • Adószám: 13214100-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-723965, bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-723965/24
 • Telefon: +36 (1) 200-0716
 • Email: mail@animula.hu

Tárhelyszolgáltató: Netpositive Kft.

 • Székhely: 2021 Tahitótfalu, Pataksor u. 48.
 • Adószáma: 12643565-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-104997
 • Tel.: +36-1-2669043 Fax: +36-1-2669043
 • E-mail: info@netpositive.hu

Fejlesztő: Netkorzo Online Kft.

 • 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.
 • Adószám: 22774963-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-139270
 • Tel: +36-20/7777-371
 • Email: info@netkorzo.hu

Bankkártyás fizetés: OTP Mobil Kft.

 • Székhely címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. emelet
 • Adószám: 24386106-2-44

2. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet, jelenleg a böngészéshez nem kell elfogadnia a sütik (cookie) használatát. Regisztrációhoz, vásárláshoz és hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely alapján Ön egy azonosító szám vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosítható. A személyes adatok gyűjtése bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik. Az Animula minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. Vannak nem kötelezően megadandó további adatok, ezek gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek megismerése, opcionális szolgáltatás biztosítása. Amennyiben ezeket az adatokat nem kívánja megadni, az oldal használata és vásárlás minden további követelmény nélkül lehetséges.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, cím
 • lakcím, levelezési cím, székhely címe
 • szállítási cím
 • telefonszám
 • elektronikus levélcím
 • jelszó
 • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, regisztráció időpontja, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)
 • oktatói / hallgatói státusz (opcionális)


3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

Az Animula a meghatározott és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, csak a megfelelő, lényeges és a céloknak szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az adatok gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása a honlap funkcióihoz. A minőségi szolgáltatás feltétele, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek maradjanak.


4. Az adathasználat által igénybe vehető szolgáltatások:

 • Az általunk forgalmazott termékeket megvásárolhatja honlapunkon keresztül.
 • Kérheti a megrendelt termékek futárszolgálattal történő kiszállítását. Partnerünk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (H-2351 Alsónémedi, Európa u. 2.). A GLS GDPR megfelelőségi nyilatkozat székhelyünkön megtekinthető, kérésre elektronikusan elküldjük.
 • Választhatja a bankkártyás fizetési módot. Ebben az esetben az OTP Mobil Kft. zárt, biztonságos fizetési rendszerébe irányítjuk át a vásárlási folyamat során. A bankkártyás vásárlói tájékoztatót itt olvashatja el.
 • Személyes fiókjába belépve megtekintheti korábban megvásárolt e-könyveit.
 • Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére. Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot vagy megkeresést, ezt az e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg.
 • A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: vezeték- és keresztnév, telefonszám, szállítási cím, számlázási adatok. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon is tudja kezdeményezni:
  • postai úton a 1026 Budapest, Bimbó út 184/b. címen,
  • e-mail útján a mail@animula.hu e-mail címen


5. Az adatkezelés ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 30 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk. Ön a regisztrációval hozzájárul adatainak további kezeléséhez. Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű.

Ön bármikor kezdeményezheti regisztrációjának és így összes általunk tárolt adatának törlését. Ez irányú igényét írásban jelezze nekünk, adatainak törlését és az erről való értesítést 30 napon belül elvégezzük.


6. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

Az Animula jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.


7. Az adatok biztonsága

Az Animula mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmének érdekében. Egyes adatokat titkosítottan tárolunk a honlaphoz kötött adatbázisban. A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot ellátó személyekre, a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel.


8. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését az Animula végzi. A regisztrált ügyfelek adatainak tárolását más cégek is végzik, pl. a tárhely szolgáltató.


9. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie az Animula felé, elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.

Adatvédelmi tisztségviselő: Biró Fruzsina, animula@animula.hu, 1/200-7816

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: Ön jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatosan rendelkezésre állnak munkatársaink is a mail@animula.hu e-mail címen.


10. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Az Animula weboldalának tartalma általánosságban nem 14 év alatti kiskorúaknak vagy cselekvőképtelen személyeknek szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 14 év alatti gyermekekről, illetve cselekvőképtelen személyektől személyes adatokat igazolható módon, a Felhasználók életkorára és cselekvőképességére nézve nem ismerünk meg adatokat.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.


11. Cookies (sütik) kezelésről

Lásd a Süti tájékoztatóban.


12. Más weboldalakra irányító linkek

Az Animula külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. Az Animula semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.


13. Adattovábbításról

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint.


14. További kiegészítések

A honlapon egyes elemekhez (pl. facebook megosztás és like) lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő akció.


15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

Az Animula jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a jelen oldalt módosítjuk, azt a honlapon közzétesszük, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat megismerése az Ön felelőssége.


Fogalmak

 • érintett / felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (animula.hu) regisztráció vagy vásárlás során adatait megadja;
 • személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • különleges adat: faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre, világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, bűnügyi státuszra vonatkozó személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


Vonatkozó jogszabályok

Az Animula kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek az alábbiak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Legutolsó frissítés: 2018-05-17